Zasady stworzenia gangu

1. Symbole gangu

1.1. Symbole gangu muszą być unikalne w ramach projektu Polwars.pl. Nie mogą być one pełną lub częściową kopią kogoś innego z wyjątkiem umowy między gangami.
* Symbole, które są przewidziane w grze i mogą być wybrane przez graczy nie są unikalne i mogą być powtarzane z innymi gangami.

1.2. Przy dodawaniu ikonki symbolu gangu musi być przestrzegany ustanowiony przez system rozmiar i format:
* Ikona gangu (widoczna przy nazwie postaci) - rozmiar 28x16px, format PNG.
* Logo gangu (widoczne na "fladze" gangu) - 99x99px rozmiar, format PNG.

1.3. Ikona i logo gangu muszą być identyczne w rozumieniu i wyglądzie oraz muszą być dostosowane do potrzeb projektu Polwars.

1.4. Zabronione jest pożyczanie symboli, które są już używane w grze i należą do ich twórców. Na przykład ikonki monet, rudy, zagrychy, symbole Wschodzian i Zachodzian itd. są zabronione.

1.5. Jako symbol gangu nie można używać zdjęć, które naruszają prawa autorskie, własności lub prawa innej rasy. W przypadku skargi gang zostanie usunięty bez uprzedzenia i nie będzie rekompensaty kosztów za jego założenie.

1.6. Symbole gangu muszą przestrzegać ogólne zasady gry i ustawodawstwa gier.

2. Nazwy gangów

2.1. Nazwa gangu musi być napisana po łacinie.

2.2. Zabronione są nieprzyzwoite i obraźliwe nazwy gangów oraz nazwiska propagujące faszyzm, narkotyki lub inne naruszenia zasad komunikacji w projekcie Polwars.pl.

2.3. Nazwa gangu musi być unikalna w ramach projektu Polwars.pl. Nie może być kopią istniejącej nazwy w grze. Zmodyfikowana nazwa, której źródło jest rozpoznawalne także nie może być tolerowana.

2.4. Nazwa gangu musi być zgodna z ogólnymi zasadami gry i ustawodawstwem gier.

3. Dodatkowa informacja o gangach

3.1. W motcie i legendzie gangu nie mogą znajdować się nazwy, tytuły, zawoalowane terminy, skróty, numery, cytaty sloganów, napisy i inne, które nakłaniają do propagandy narodowego socjalizmu, nazizmu, faszyzmu, rasizmu, ekstremizmu i terroryzmu.

3.2. W informacji o gangu zabronione jest używanie nieprzyzwoitego słownictwa oraz pośrednie lub bezpośrednie obrażania innych graczy i gangów.

3.3. Wszystkie informacje o gangu, w tym nazwa i symbole, muszą być zgodne z zasadami komunikacji w projekcie Polwars.pl i prawami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.4. W polu "WWW:" może znajdować się tylko strona gangu. Wszystkie inne linki zostaną uznane za naruszenie zasad i don gangu zostanie ukarany.

4. Zasady eliminowania naruszeń

4.1. Gangi, których nazwy i symbole naruszają zasady, są zobowiązani do usunięcia naruszenia w ciągu 48 godzin.

W przypadku naruszenia pkt 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4 niniejszego regulaminu, don gangu musi usunąć naruszenia w ciągu 24 godzin po ostrzeżeniu przez moderatora. Przy próbie oszukania moderatora lub przy wielokrotnym naruszeniu zostaną podjęte następujące działania: zablokowanie konta na zawsze lub obniżenie wszystkich statystyk postaci, które mogą być trenowane.

4.2. Jeśli dwa gangi mają takie same lub podobne nazwy i/lub symbole, prawo do ich zachowania ma gang z mniejszym numerem (id) lub gang, który dostarczy dowody autorstwa symboli.

4.3. W celu wyeliminowania naruszeń obowiązujących zasad, liderzy gangów muszą wysyłać obrazki w odpowiednim formacie (zgodnie z pkt 1 w niniejszych zasadach) i nową nazwę gangu (zgodnie z pkt 2 w niniejszych zasadach) do wsparcia technicznego uzupełniając formularz.

4.4. Poszukiwanie gangów z podobną symboliką/nazwą oraz eliminowanie naruszeń odbywa się bez udziału administracji i jest obowiązkiem gangu.

4.5. Gangi, które nie mogą dodać swoich symboli z powodów technicznych, muszą wysłać linki do ikony i logo gangu w odpowiednim formacie (zgodnie z pkt 1 w niniejszych zasadach) uzupełniając formularz.

5. Inne przypadki

5.1. W innych przypadkach, nie wymienionych w powyższych zasadach rejestracji gangu, Administracja ma prawo do działania według własnego uznania.