Fabryka

< Wróć

Pewnego pięknego, słonecznego dnia w Fabryce będzie można produkować nanoboliki. Teraz możesz modyfikować swój sprzęt.

Warsztat

W warsztacie można ulepszać sprzęt, aby to zrobić należy wybrać sprzęt, który będziesz ulepszać, wejść do warsztatu i wybrać to, co chcemy w nim zmienić.

Modyfikować można tylko przedmioty z poziomu 7 lub wyższego, które posiadasz w ekwipunku i nie są założone na postaci.

W zależności od Twojego poziomu, zmienia się również ilość możliwych modyfikacji:

  • na 9 poziomie możesz modyfikować przedmioty do М-5;
  • na 10 poziomie możesz modyfikować przedmioty do М-8;
  • na 11 poziomie możesz modyfikować przedmioty do М-11;
  • na 12 poziomie możesz modyfikować przedmioty do М-14;
  • na 13 poziomie możesz modyfikować przedmioty do М-17;
  • na 14 poziomie możesz modyfikować przedmioty do М-20.

Po zmodyfikowaniu podstawowe cechy przedmiotu wzrastają. Dodawany jest również mały bonus do wskaźników wtórnych (dokładności, uszkodzeń, krytycznego uderzenia, uniku, obrony, obrony przed krytycznym uderzeniem).
Zwróć uwagę, że maksymalna możliwa modyfikacja zależy również od poziomu przedmiotu. Na przykład, gracz na 10 poziomie nie będzie mógł modyfikować przedmiot na 8 poziomie więcej niż M5.

Ranga

Poprzez modyfikację przedmiotów zwiększasz swoje umiejętności modyfikatora. Po określonej ilości modyfikacji otrzymasz nową rangę. Z każdą nową rangą zwiększa się szansa na zwiększenie podstawowej statystyki przdmiotu o 2 lub 3 jednostki.